• biuro@greenpl.org
 • +48 533 328 990
 • Polski
 • English

Cele

Do głównych celów projektów prowadzonych przez Klaster Green Energy należą:

 • dywersyfikacja źródeł energii,poprawa efektywności energetycznej,

 • dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej w wymiarze lokalnym i krajowym,

 • rozwój skupisk odnawialnych źródeł energii zintegrowanych w inteligentnych sieciach energetycznych,

 • zsynchronizowany rozwój odnawialnej energetyki z infrastrukturą technologii jej wykorzystania,

 • promocję odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci energetycznych,

 • organizację platformy współpracy pomiędzy nauką, przemysłem, energetyką i władzami terytorialnymi,

 • wdrażanie nowych technologii do magazynowania i szybkiego przekazywania energii elektrycznej oraz energii w postaci sprężonego powietrza,

 • współpracę z podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych technologii.

 • tworzenie kultury i świadomości proekologicznej.