• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • Polski
  • English

O nas

Nasz klaster

Green Energy zajmuje się wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł: wiatru, wody, promieni słonecznych, biogazu, geotermii oraz rozwojem inteligentnej sieci elektroenergetycznych (Smart Grid). Współpraca w ramach Klastra dostarcza plany badawczo-rozwojowe, modernizacje i produkcje instalacji do najefektywniejszego pozyskiwania energii. Równocześnie zachęcamy i pomagamy inwestować w takie przedsięwzięcia. Udział w projektach Klastra Green Energy zapowiedziały m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Klaster Green Energy koncentrują się na:

  • rozwoju ekonomicznym firm zrzeszonych,

  • monitoringu trendów technologicznych, współpracy B2B i transferowi technologii,

  • doskonaleniu mechanizmów finansowania innowacyjnych firm i projektów,

  • kampaniach społecznych i marketingowych,

  • pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów,

  • podejmowaniu inicjatyw legislacyjnych i lobbingu na rzecz rozwoju infrastruktury energetyki odnawialnej.

Dywersyfikacja źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej, założenia te są celem wszystkich krajów świata i jednym z priorytetów UE. Adaptacja odnawialnych źródeł energii jest sposobem na ich osiągnięcie. Mimo ogromnego potencjału odnawialnych źródeł energii Polska jest nadal daleko w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Brakuje nam także infrastruktury energetycznej. Przykładowo poziom skablowania linii niskich napięć (w ziemi) na polskiej wsi nie przekracza 3%, Holandia i Belgia mają niemal 100% skablowania przewodów pod ziemią i w kanałach.

Poszczególne projekty realizowane w ramach Klastra Green Energy przybierają formę prawna w postaci konsorcjum. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przystąpienia do grupy zostały przedstawione w zakładce Przystąpienie do GE. Umowy zawierane w ramach Konsorcjum Klaster Green Energy określają szczegółowo cele, zasady działania i formy organizacyjne.