• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • Polski
  • English

Projekty

Obszar naszej działalności obejmuje następujące sektory:

  • energetykę wiatrową,

  • energetykę solarną,

  • energetykę wodną,

  • pozyskiwanie energii z biomasy,

  • geotermię,

  • dostawę urządzeń energetycznych.

Jesteśmy świadomi, że sektor energii z odnawialnych źródeł energii jest w Polsce gwarancją stabilnych i długotrwałych korzyści. Zarówno stricte ekonomicznych, jak i niewymiernych – zwiększenia zdrowotności społeczeństwa i ochrony środowiska oraz zaspakajania potrzeb lokalnych społeczności i ich rozwoju. Chcemy, by współpraca z wiarygodnymi partnerami przekładała się na innowacyjne i realne pomysły.