• biuro@greenpl.org
 • +48 533 328 990
 • Polski
 • English

Przystąpienie do GREEN ENERGY

Procedura przystąpienia do Konsorcjum
Klaster Green Energy

Zapraszamy do współpracy wszelkie podmioty prawne, instytucje, uczelnie i stowarzyszenia, jak i podmioty indywidualne. Procedura przyjęcia do Klastra nowych członków wygląda następująco:

 1. Podmioty zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem www.energyeu.org/wspolpraca. W treści prosimy zamieścić opis prowadzonej działalności (opcjonalnie adres strony internetowej) oraz zakres uczestnictwa w Klastrze.

 1. Po zatwierdzeniu  formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zgłoszenia.

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Zarząd Konsorcjum Klaster Green Energy zweryfikuje zbieżność aplikacji z celami statutowymi. W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail zostanie przesłana deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Energy wraz z umową, a także oświadczenie o niezależności w stosunku do innych członków konsorcjum (dokumentu można pobrać także u dołu tej strony).

 3. Wypełnione dokumentu należy czytelnie podpisać i zaparafować na każdej ze stron.

 4. Następnie dokumenty należy zeskanować do dowolnego formatu (jpg/tif/gif/pdf) i dołączyć do nich dokumenty rejestrowe np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie te dokumenty należy przesłać elektronicznie do Konsorcjum, poprzez: www.energyeu.org/wspolpraca.

 1. Oryginał deklaracji oraz oświadczenia, podpisane w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami rejestrowymi należy przesłać na adres siedziby Konsorcjum:

  Klaster Green Energy
  al. Niepodległości 18
  02-635 Warszawa

 2. Po otrzymaniu przez Konsorcjum dokumentów, zostanie zwołane posiedzenie Zarządu Konsorcjum Klaster Green Energy, które w głosowaniu podejmie uchwałę o przyjęciu zgłoszenia uczestnika.

 3. Zgłaszający staje się członkiem Konsorcjum Klaster Green Energy z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Konsorcjum.

 4. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu nowego uczestnika do Konsorcjum Klaster Green Energy, uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną oraz zostanie do niego przesłane potwierdzenie przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Energy.

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum Klaster Green Energy wraz z umową Konsorcjum: Pobierz