บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎โครงการ ‘Gremlin’ ของกองทัพสหรัฐฯ ช่วยให้นักบินสามารถปล่อยโดรนและขัดขวางโดรนได้กลางอากาศ‎

โครงการ 'Gremlin' ของกองทัพสหรัฐฯ ช่วยให้นักบินสามารถปล่อยโดรนและขัดขวางโดรนได้กลางอากาศ‎

การพรรณนาถึงภาพของศิลปินว่าโดรนเฝ้าระวังขนาดเล็กอาจมีลักษณะอย่างไร‎‎ ‎‎(เครดิตภาพ: DARPA )‎ กองทัพสหรัฐฯ กําลังพัฒนาโครงการ “Gremlin” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดตัวและดึงโดรนขึ้นมากลางอากาศ‎‎”Gremlins” เป็นกลุ่ม‎‎โดรน‎‎ที่สามารถใช้งานได้จากเครื่องบินบรรจุคน ตามรายงานของ Defense Advanced Research Projects Agency...

Continue reading...